.: 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi

2018-12-04
İlgi: 23.11.2018 tarih ve 53177711-010.06.99-E.215106 sayılı yazı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığfnın ilgi yazısında, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke
menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi
sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz deşarjı teknolojilerinin
seçilmesi amacıyla 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin
taraflarınca yayınlamış olduğu hatırlatılmaktadır. Aynı ilgi yazıda, söz konusu Genelgede zamanla
gelişen/değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan
sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.
Bu bağlamda, gerekli değişiklikler yapılarak 2014/07 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığı,
20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi'nin
yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu "Genelge" ve "Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama
Kılavuzu" Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği
Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Ali Emre YURDAKUK
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi
Çad'da Yatırım İmkanları
Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL