.: Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

2018-11-22
T C .
SAMSUN VALİLİĞİ
İ! Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Sayı : 16323503
Konu : Sanayi İşbirliği Projeleri
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : Bakanlığımız Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 02/11/2018 tarihli ve 37703
sayılı yazısı.
Ülkemizdeki yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurtiçi
üretim oranının artırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesi
ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu alımlarında
yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli
sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından çeşitli faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
Bu faaliyetler doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun üçüncü maddesinin
birinci fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işerinde (Sanayi
İşbirliği Projeleri - SİP) uygulanacak usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş
ve "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" 15 Ağustos 2018
tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak kamu alımlarında yukarıda belirtilen mevzuatlara uyulmasına
dikkat edilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
İbrahim AVCİ
Vali a.
Vali Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi
Çad'da Yatırım İmkanları
Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL