.: ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları Hk.

2018-11-01
İlgi: Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığının 17.10.2018 tarihli ve
43143608-545.08.01-2018/14439515 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 16 Ekim
2018 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla, "Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (DMO)
altında hareket eden paramiliter örgüt olarak adlandırılan "Besic Direniş Gücü (Basij Resistance
Force)" ve adı geçen örgütün ticari faaliyetlerini yürüten şemsiye kuruluş olduğu belirtilen "Bünyat
Taavün Besiç (Bonyad Taavon Basij)" ile bunlarla bağlantılı 20 İran şirketi ve mali kuruluşun
"Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)" listesine dâhil edildiği ve bu kuruluşlara
yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.
Yazıda devamla konuya ilişkin olarak, ABD Büyükelçiliği yetkilisi tarafından söz konusu kuruluş
ve şirketlerin mali varlıklarının dondurulacağı, ABD vatandaşlarının bu şirketler ile ticari işlem
yapmalarının yasaklandığı, bu işlemlere giren üçüncü ülke vatandaşlarının da ikincil yaptırımlara
tabi olabilecekleri belirtilmektedir. Özellikle, bahse konu kuruluşlar arasında yer alan ve ülkemizde
üç şubesi bulunan Bank Mellat bakımından ilgili kurumların uyarılması istenmiş, ABD'nin
beklentisinin söz konusu şubelerin kapatılarak adı geçen kuruluş ve şirketlere ülkemiz tarafından da
yaptırım uygulanması olduğu ifade edilmiştir.
Bilindiği üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından
hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur.
Buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye
açısında hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar nitelikte
uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve
kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı söz konusudur.
Bilgilerini ve konunun ilgili üyelerinize uygun bir şekilde duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

ilgili yazı ve ekleri : http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/dosyaindir.aspx?ListName=Sirkuler&Oge=9e605ad5-61a0-439c-af39-1ce8f51e17d8&Ek=%c4%b0lgi+Yaz%c4%b1+ve+Ekleri.rar


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Arnavutluk/ Agro-Tech Fuarı
Kısa Çalışma Düzenlemesi
ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları-2
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Değişikliği
13. Kamboçya İthalat-İhracat Fuarı
Tehlikeli Madde Taşımacılığı /ADR
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Sertifikalı Tohum Kullanımı
2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji ve Petrokimya Konsorsiyumu
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları Hk.
Helvacalı İlkokulu Öğrenci Kıyafetleri Hk.
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı hk
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu
İran'daki Fuarlar Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL