.: Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi

2018-08-31
İlgi: Ticaret Bakanlığından alınan 17.08.2018 tarihli ve E.83577 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Standardizasyon Teşkilatı (GSO)
yetkililerinin Körfez ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ticarette teknik engel yaşanan ürün/ürün
gruplarını belirlemek ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen kalite kontrol çalışmalarım
incelemek üzere 3 Temmuz 2018 tarihinde TSE Gebze Kalite Kampüsü'ne bir ziyaret
gerçekleştirdiği belirtilmiştir.
Yazıda, ziyaret kapsamında ülkemiz ile Körfez ülkeleri arasındaki ticaretin arttırılmasına yönelik
standardizasyon ve teknik düzenlemeler açısından atılabilecek adımların ele alındığı bir toplantının
da düzenlendiği açıklanmıştır. Anılan toplantıda, GSO yetkilileri tarafından beş yıllık bir stratejik
planın oluşturulduğu, bahse konu plan çerçevesinde ülkemiz ile Körfez ülkelerinin ticaretinde önem
teşkil eden bir ya da iki ürün/ürün grubu kapsamında yer alan GSO standartlarının önümüzdeki bir yıl
içinde uyumlaştırılmasırun hedeflendiği, sonraki dönemlerde de aynı çalışmanın devamlı olmasının
amaçlandığı vurgulanmıştır.
Yazıda, ülkemiz ile GSO ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri) arasındaki ticarette sıkıntı yaşanan ürün/ürün gruplarının tespit edilerek, karşılıklı
standartlar ve mevzuatların incelenmesi ile ilgili GSO standartlarının TSE standartları esas alınarak
uyumlaştırılmasına yönelik bir yol haritasının belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedilmiştir.
Yazıda devamla, GSO ülkelerine ihracatımızda önem arz eden ve teknik mevzuatlar, standartlar ile
uygunluk değerlendirmesi işlemleri boyutuyla ihracatta sorun yaşanan ürün/ürün gruplarının
belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Bu itibarla, anılan ülkelerle ihracatımızda önem teşkil eden ürün/ürün grupları ile ihracatta
karşılaşılan sorunların tespit edilerek konuya ilişkin değerlendirmelerinizin 10 Eylül 2018 tarihine
kadar Birliğimize (kubilav.simsek@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Arnavutluk/ Agro-Tech Fuarı
Kısa Çalışma Düzenlemesi
ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları-2
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Değişikliği
13. Kamboçya İthalat-İhracat Fuarı
Tehlikeli Madde Taşımacılığı /ADR
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Sertifikalı Tohum Kullanımı
2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji ve Petrokimya Konsorsiyumu
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları Hk.
Helvacalı İlkokulu Öğrenci Kıyafetleri Hk.
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı hk
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu
İran'daki Fuarlar Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL