.: ST Veri Analizi Projesi

2018-08-07
Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf
(ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması
ile ilgili iş ve işlemlerin Birliğimizce yürütüldüğü malumlarıdır.
2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri. ST sürücü kartlarında
kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bununla birlikte, ST
sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine
gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle
birlikte sorumlu olacaktır.
Diğer taraftan, söz konusu Genelgenin 5. Maddesinin 1. Paragrafında yer aldığı üzere, yetki belgesi
sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak
suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda
arşivleyecek ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir.
Bu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanısıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve
şirketler için de geçerli olacaktır.
Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup,
http://staumanaliz.tobb.or8.tr/ adresinden erişilmektedir. Söz konusu projenin birinci aşamasında
veriler toplanmaya başlanmış olup, veriler üzerinde yapılacak analizler sonucu sorumluların
yaptırımlarla karşılaşması muhtemeldir. Veri yüklemeleri sırasında linkte verilen ST Veri Yükleme
Kılavuzundan (http://staumanaliz.tohb.org.tr/Content/Veri%20Yukleme%20K%C4%B1lavuzu.pdf)
faydalanılabilecektir.
Sürücü kartlarından veri indirilmesini teminen ülkemizde sürücülerimizin kolay erişimine açık
alanlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon halinde veri indirme kioskları
yerleştirilecek olup, ilk kiosk Ankara Lojistik Üssü'nde Kazan'da kurulmuştur. Söz konusu
kiosklardan sürücülerimizin kolaylıkla yükleme yapabilmeleri amacıyla ilk aşamada 39 noktada daha
hizmet vermeye başlanılacaktır.
Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren
üyelerinize duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sınav Sonuçları
iran'daki Fuarlar Hk.
Enflasyonla Mücadele Programı
Macaristan-Türkiye İş Forumu
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler
TÜBİTAK ın l9109/20l8 tarih ve l85038 sayıIı yazısı.
Türkmenistan'da Enerji Projeleri Konferansı 16 Ekim 2018
TOBB ETÜ SEM Online Eğitim Programları Hk
AgroWorld 2018, Hindistan
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
İran Mahan Air Havayolları Hk.
Ufa AgroComplex Fuarı
Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL