.: ST Veri Analizi Projesi

2018-08-07
Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf
(ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması
ile ilgili iş ve işlemlerin Birliğimizce yürütüldüğü malumlarıdır.
2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri. ST sürücü kartlarında
kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bununla birlikte, ST
sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine
gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle
birlikte sorumlu olacaktır.
Diğer taraftan, söz konusu Genelgenin 5. Maddesinin 1. Paragrafında yer aldığı üzere, yetki belgesi
sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak
suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda
arşivleyecek ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir.
Bu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanısıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve
şirketler için de geçerli olacaktır.
Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup,
http://staumanaliz.tobb.or8.tr/ adresinden erişilmektedir. Söz konusu projenin birinci aşamasında
veriler toplanmaya başlanmış olup, veriler üzerinde yapılacak analizler sonucu sorumluların
yaptırımlarla karşılaşması muhtemeldir. Veri yüklemeleri sırasında linkte verilen ST Veri Yükleme
Kılavuzundan (http://staumanaliz.tohb.org.tr/Content/Veri%20Yukleme%20K%C4%B1lavuzu.pdf)
faydalanılabilecektir.
Sürücü kartlarından veri indirilmesini teminen ülkemizde sürücülerimizin kolay erişimine açık
alanlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon halinde veri indirme kioskları
yerleştirilecek olup, ilk kiosk Ankara Lojistik Üssü'nde Kazan'da kurulmuştur. Söz konusu
kiosklardan sürücülerimizin kolaylıkla yükleme yapabilmeleri amacıyla ilk aşamada 39 noktada daha
hizmet vermeye başlanılacaktır.
Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren
üyelerinize duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri Evariste Ndayishimiye ile Toplantı
BMGK Irak Yaptıranlar Listesinin Güncellemesi
Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı
Bosna Hersek/ 25. Uluslararası ZEPS 2018 Fuarı
Karadağ, Budva'da düzenlenecek İnşaat Fuarı
Saraybosna Helal Fuarı
Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları
Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TUSIAD TS2)
Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi
7143 Sayılı Kanun Hk.
ST Veri Analizi Projesi
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı
Alacak Sigortasının Tanıtımı Hk.
A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL