.: DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme hk

2018-05-30
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikelli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme
Genel Müdürlüğünden alınan 03.05.2018 tarihli bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası
Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'ın VI ncı
Bölümünün A Kısmının 2 nci Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek
dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale
geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren
gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.
Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi
verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen "Denizyoluyla Taşınacak
Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" kapsamında Dolu
Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip
olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık
tespitine yönelik tartım yapamayacakları bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgili Bakanlıkça
yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle
gerçekleştirilmektedir.
Bununla birlikte, ilgili yönerge ile belirlenen DBA belgesi kontrol ücretlerinin 2018 yılı tavan ücretinin
66,68 TL olarak belirlendiği ve DBA yetki belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine
ulaştığında tartım yapılmadan gemiye yüklenmeyeceği bildirilmektedir. İhlal durumunda ilgili
Yönergenin 28 inci maddesi uyarında idari yaptırım uygulanacağı vurgulanmaktadır.
Bilgilerini ve söz konusu uygulamanın Odanız/Derneğiniz üyesi ilgili firmalara idari bir yaptırımla
karşılaşmamaları için duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Gürcistan'da ADR uygulaması hk
DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme hk
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018 hk.
Atık Yönetimi Uygulaması
Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı
Nijerya - Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği
9.Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi
İlan ve Reklam Vergisi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL