.: Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

2018-05-29
îlgi: a)20.04.2018 tarihli ve 6355 sayılı yazımız.
b)l 1.05.2018 tarihli ve 7211 sayılı yazımız.
c)Gümrük ve Ticaret Bakanhğı'ndan alınan 24.05.2018 tarihli ve E-00034631313 sayılı yazı.
İlgi(a)'da kayıtlı yazımızda, dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi,
onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından bir uygulama takviminin planlandığı belirtilmiştir.
Yazımızda, söz konusu takvim uyarınca A.TR Dolaşım Belgesi'nin 14 Mayıs 2018 tarihinde; EUR.1
Dolaşım Belgesi, EUR. MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran),
ve Menşe Belgesinin (Malezya) ise 28 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda düzenlenmesi,
onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına başlanmasının planlandığı kaydedilmiştir.
Yazımızda devamla, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe
Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda
düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçileceği ifade edilmiştir.
İlgi(b)'de kayıtlı yazımızda ise A.TR Dolaşım Belgesi satış ve onay işlemini yapmakla
yetkilendirilmiş Odalarımıza, anılan belgenin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sadece elektronik
ortamda düzenleneceği bildirilmiştir.
Diğer taraftan ilgi(c)'de kayıtlı yazıda, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı
düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği belirtilmiştir.
Bununla birlikte, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR
Dolaşım Belgelerinin ise bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik
olarak) düzenlenebileceği açıklanmıştır.
Yazıda, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik
sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususundaki uygulamaya 28 Mayıs 2018
tarihinden itibaren kademeli olarak geçileceği vurgulanmakta olup, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan bilahare alınacak talimatın akabinde söz konusu uygulamaya geçileceği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, Gümrük İdarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçılar tarafından
kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik olarak düzenlenmesi
uygulamasına 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilmekle birlikte, anılan belgelerin 1 Ocak 2019'a kadar
her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği ifade edilmiştir.
Bu itibarla, bahse konu Bakanlıktan yeni bir talimat alınana kadar EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.
MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin
(Malezya) Odanız tarafından onay işlemlerine manuel olarak devam edilecektir.
Ayrıca, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi'nin ise 2 Temmuz 2018 tarihine
kadar manuel olarak onay işlemi devam edecek ve anılan tarihten sonra 1 Ocak 2019'a kadar her iki
usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) onay işlemi gerçekleştirilebilecektir.
Bunlara ilaveten, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin
elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçiş tarihinde hâlihazırda herhangi
bir değişiklik olmamış olup, 2 Temmuz 2018 tarihinde uygulamanın bahse konu belgeler özelinde
yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
Yukarıda ifade edilen tarihler esas alınmak kaydı ile söz konusu dolaşım ve menşe belgelerinin onay
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile Odanız üyesi ihracatçı firmalara konu hakkında ivedilikle
bilgilendirme yapılması hususlarında gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sınav Sonuçları
iran'daki Fuarlar Hk.
Enflasyonla Mücadele Programı
Macaristan-Türkiye İş Forumu
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler
TÜBİTAK ın l9109/20l8 tarih ve l85038 sayıIı yazısı.
Türkmenistan'da Enerji Projeleri Konferansı 16 Ekim 2018
TOBB ETÜ SEM Online Eğitim Programları Hk
AgroWorld 2018, Hindistan
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
İran Mahan Air Havayolları Hk.
Ufa AgroComplex Fuarı
Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL