.: Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)

2018-05-16
İlgi: a) 02.05.2018 tarihli ve 48154937-000/1518 sayılı yazı.
b) Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün bila tarih ve 63784619-300 sayılı yazısı.
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi (a) yazısı ekinde alınan,
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün mezun öğrencileri arasında iletişim kurmak amacıyla
oluşturduğu Mezun Bilgi Sistemine kayıt yaptırılmasına dair ilgi (b) yazısı ilişikte
gönderilmiş olup personele duyuru yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.

Sezgin ÖNCÜ
Vali Yardımcısı
--------------------------

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 63784619-300
Konu : Mezun Bilgi Sistemi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
Yükseköğretim sistemi içinde mezunlarımızın çalışma durumları hakkında veri toplamak,
iş gücü piyasasındaki konumlarını belirlemek, bu suretle Eğitim-Öğretim programlarının
çıktılarını ölçmek, mezunların Üniversitemizle bağlarını kurumsal hale getirmek, mezunlar
arasında bir iletişim kanalı oluşturmak için, mezunlarımızla ilgili verileri toplamak, analiz etmek
ve değerlendirmek amacıyla Üniversitemizde web tabanlı (https://mezun.anadolu.edu.tr) Mezun
Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.
Mezunlarımızla daha etkili iletişim kurulabilmesi için, tüm İl Valiliklerine bağlı kamu
kurumları ile özel kuruluşlarda çalışan Üniversitemiz mezunu personelin bilgilendirilmesi
amacıyla yazımızın ilgili kurumlara dağıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemiz
mezunları Anadolu Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemine (https://mezun.anadolu.edu.tr) linkinden
kayıt olabileceklerdir.
Bilgilerinize, yazımızın tüm İl Valiliklerine gönderilmesi konusunda gereğini olurlarınıza
arz ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Aydın AYBAR
Rektör V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
INOTEX 2018
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile Borç Yapılandırma Hakkında
Tehlikeli Madde Taşımacılığı /ADR
Cezayir İthalat Yasakları
6. İİT Helal Expo 2018
Tehlikeli Madde Taşımacılığı /ADR
MEŞHED- 2. Milli Üretim - İran Ürünleri Fuarı
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Gürcistan'da ADR uygulaması hk
DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme hk
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)
Sertifikalı Tohum Kullanımı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL