.: İlan ve Reklam Vergisi

2018-04-26
T C
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Gelirler Şube Müdürlüğü
Sayı : 50160412.622.01.1724369-962
Konu : İlan ve Reklam Vergisi
06.04.2018

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı Ondört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Büyükşehir Belediyelerine yönelik önemli bir
reform olmuştur.
6360 Sayılı Kanun kapsamında il mülki sınırları genişletilmiş ve Samsun Büyükşehir
Belediyemizin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar ve
anayolları kapsayan alanlarda dağıtılan ya da dağıtılacak olan el ilanlarının kent estetiği açısından
denetim ve tespitinin yapılması, piyasadaki istikrarın sağlanması, istihdam yaratılması, çevre
kirliliğinin önlenmesi, küçük ve orta ölçekli esnafın potansiyel müşteri sayısını arttırmak, kaçak ve
kayıp vb. kontrollerin sağlanması gerekmektedir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12' inci maddesinde "Belediye sınırları ile mücavir
alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisi'ne tabidir." Aynı Kanunun 15'
inci maddesinde "İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
veya benzerlerinin her biri için" İlan ve Reklam Vergisi tarifesi düzenlenmiştir.
Yukarıda açıklanan kanun hükümleri doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü El İlanı Mühürleme Merkezi' nin açıldığı,
gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilmekte olan firmaların, faaliyeti ne olursa olsun dağıtılması
düşünülen her türlü el ilanı ve broşürlerin dağıtım yapılmadan önce Samsun Büyükşehir Belediyesi
Hizmet Binası altında açılan mühürleme merkezine başvurması gerekmektedir.
İlan ve Reklam Vergisi alındığını belirten mühürlemenin yapıldığı el ilanlarının İlan ve
Reklam Vergisi' nin hesaplanmasında Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14.03.2018 tarih ve
125 sayılı kararı gereği; ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri,
biblolar vb. her biri için 0 , 1 2 t olarak belirlenen tarife esas alınacaktır.(Örneğin; 1000 adet broşür için
1000x0,12t<= 120,00t-)
İlan ve Reklam Vergisi alındığını belirten mühür olmadan dağıtılan ilan ve reklam
materyalleri Zabıta Dairesi Başkanlığınca toplatılıp 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 42' inci
maddesine göre (her bir el ilanı için 259,OOt ile 8000,OOfc arası) işlem yapılarak ceza
uygulanacaktır.(Örneğin mühürsüz 1000 adet broşür için en alt limitten ceza:
1000x259,00^259.000,OOt)
İleride yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla konunun üyelerinize bildirilmesini
önemle rica ederiz.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet ARSLAN
Genel Sekreter Yard.V.

Pazar Mh. Necipbey Cd. No:35 55020 SAMSUN Bilgi için: İbrahim KARA YAKA
Tel: (0 362 431 60 90) Fax: (0 362 431 85 09)


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sınav Sonuçları
iran'daki Fuarlar Hk.
Enflasyonla Mücadele Programı
Macaristan-Türkiye İş Forumu
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler
TÜBİTAK ın l9109/20l8 tarih ve l85038 sayıIı yazısı.
Türkmenistan'da Enerji Projeleri Konferansı 16 Ekim 2018
TOBB ETÜ SEM Online Eğitim Programları Hk
AgroWorld 2018, Hindistan
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
İran Mahan Air Havayolları Hk.
Ufa AgroComplex Fuarı
Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL