.: ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

2018-04-13
İlgi: (a) 16.01.2018 tarih ve 0412/999 sayılı yazımız
(b) Ekonomi Bakanlığı'nın 57637780-724.01.03-E.36499 sayı ve 06.04.2018 tarihli yazısı
Birliğimiz tarafından iletilen ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda, ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemine ilişkin olarak 31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip
GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlannda ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine
sunulan ürünün teslim evrakında (CBP Form 7501) "A" işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği
vurgulanmıştı.
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazıda konuya ilişkin olarak aşağıdaki ilave hususlar
yer almaktadır:
"23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625
sayılı GSP yeni uzatma yasasım imzalamış, böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sistemi
2020 yılına kadar uzatılmış bulunmaktadır. Ayrıca, yasa geriye dönük olarak kabul edilmiştir."
"Bu bağlamda, 1 Ocak 2018'dan GTS'nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında
yapılan sevkiyatlarda ödenmiş olan gümrük vergileri, gerekli prosedürleri yerine getirilmiş olması
kaydıyla, ithalatçılara iade edilmektedir."
Bilgilerini ve konuyla ilgili olarak Üyelerinizin bilgilendirilmeleri hususunu rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi
Çad'da Yatırım İmkanları
Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL