.: Havala Sistemiyle Gerçekleştirilen Kayıt Dışı Nakit Transferleri

2018-03-26
İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 07.03.2018 tarihli ve E-00032614751 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazıda, Hazine Müsteşarlığı'mn Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği yazıda;
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 3'üncü ve 4'üncü maddesine atıfta
bulunularak yolcu beraberi yapılan 25.000 TL ve 10.000 Avro veya eşitini aşan nakit çıkışlarının
anılan Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yapıldığı, bu hüküm gereği gümrük
idarelerine nakit beyan formu ile beyanda bulunulması gerektiğinin ifade edildiği belirtilmiştir.
Yazıda, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 6'ncı maddesine yer verilerek
"5w Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun
görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır." hükmünün bulunduğu, ayrıca; Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinin (e) bendine göre ilgili Bakanlığın yurtdışına
döviz transferi yapabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkili olduğunun vurgulandığı
belirtilmiştir.
Bu çerçevede; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2008-32/34 sayılı Tebliğ veya makam onayı
ile yurt dışına döviz transferi ya da dövize ilişkin işlem yapmak üzere yukarıda bahsedilen konuda
herhangi bir kuruluşa yetki verilmediğinin belirtildiği kaydedilmiştir.
Söz konusu yazımn devamında, kambiyo mevzuatı çerçevesinde yürütülen incelemeler kapsamında,
bazı kuruluşların gerçekleştirdikleri 25.000 TL'yi aşan Türk parası ya da 10.000 Avro veya eşitim
aşan döviz çıkışlarında Nakit Beyan Formu ile beyanda bulunmadıklarının ya da yurt dışı döviz
transferlerinde "HAVALA" sistemim kullandıklarının tespit edildiğinin dile getirildiği açıklanmıştır.
Yurt dışmda bulunan bir kuruluş veya kişiye para göndermek amacıyla, cari hizmet sağlayıcı adı
altında faaliyet gösteren kişi ile kuruluşların makbuz karşılığı belirli bir meblağın teslim edilmesi ve
bu meblağın fiziki olarak Türkiye'den çıkarılmaksızın yine makbuz karşılığı ödeme yapılması
şeklinde gerçekleştirilen ve "HAVALA" olarak adlandırılan bu sistemle yapılan dövize ilişkin
işlemlerin bahse konu Karar'ın 4'üncü ve 6'ıncı maddeleri uyarınca mümkün olmadığı, söz konusu
aykırılıkların tespiti neticesinde kişilerin ağır idari para cezalarıyla muhatap olmalarının muhtemel
olduğunun bildirildiği vurgulanmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
İran Mahan Air Havayolları Hk.
Ufa AgroComplex Fuarı
Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya
Cidde Ticaret Odası Başkanı Yardımcısı ile Görüşme
SIAL Interfood 2018 Fuarı
Pakistan'da gerçekleştirilecek etkinlikler
25. Tiran Uluslararası Fuarı
İran'daki Fuarlar Hk.
Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri Evariste Ndayishimiye ile Toplantı
BMGK Irak Yaptıranlar Listesinin Güncellemesi
Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL