.: A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

2018-03-05
İlgi: 30.01.2018 tarihli ve 1816 sayılı yazımız.
İlgi'de kayıtlı yazımızda. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların
iştiraki ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri
firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin
Odalar ile Birliklerce onaylanması yönünde bir çalışma başlatıldığı bildirilmişti.
Yazımızda. Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nin herhangi bir nitelikli elektronik
sertifika sağlayıcıdan alınmış geçerli bir elektronik imza ile çalışacağı belirtilerek, Odanızda menşe
ve dolaşım belgeleri satış ve onay işlemini yapan ilgili personele ait elektronik imzanın Şubat 2018
sonuna kadar temin edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Bu defa, ihracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili
personelinin bahse konu belgeleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi üzerinden satın
alıp, anılan sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli elektronik sertifika
sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri
gerekmektedir.

Konu hakkında ilgili firmalar ve gümrük müşavirlerine duyuru yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
MEŞHED- 2. Milli Üretim - İran Ürünleri Fuarı
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Gürcistan'da ADR uygulaması hk
DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme hk
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018 hk.
Atık Yönetimi Uygulaması
Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı
Nijerya - Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği
9.Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL