.: A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

2018-03-05
İlgi: 30.01.2018 tarihli ve 1816 sayılı yazımız.
İlgi'de kayıtlı yazımızda. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların
iştiraki ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri
firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin
Odalar ile Birliklerce onaylanması yönünde bir çalışma başlatıldığı bildirilmişti.
Yazımızda. Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nin herhangi bir nitelikli elektronik
sertifika sağlayıcıdan alınmış geçerli bir elektronik imza ile çalışacağı belirtilerek, Odanızda menşe
ve dolaşım belgeleri satış ve onay işlemini yapan ilgili personele ait elektronik imzanın Şubat 2018
sonuna kadar temin edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Bu defa, ihracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili
personelinin bahse konu belgeleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi üzerinden satın
alıp, anılan sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli elektronik sertifika
sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri
gerekmektedir.

Konu hakkında ilgili firmalar ve gümrük müşavirlerine duyuru yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
Akkuyu Nükleer Santrali Yerli Tedarik hk.
Soysal İnovasyon Yaz Okulu
BIA Yatırım Forumu - Gürcistan
Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu
Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi
Ana-Dil: Türkçe Projesi
The Investor Road Map Zambia 2018
A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Dünya Arı Günü
Kuşak ve Yol 3. Zirvesi
15. Municipalika Uluslararası Şehircilik Sergi ve Konferansı
İran Menşe İspat Belgesi
Pakistan 3. Yapı, İnşaat ve Ev Gereçleri Uluslararası İş Konferansı ve Sergisi
Sıfır Atık Projesi
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL