.: Dünya Arı Günü

2018-03-05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden
Birliğimize intikal eden 26.01.2018 tarih ve 286633 sayılı yazıda; Ülkemizin de aralarında bulunduğu
115 ülkenin ortak sunuculuğunda, 20 Mayıs tarihinin "Dünya Arı Günü" ilan edilmesine yönelik karar
tasarısının 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edildiği,
her yıl düzenlenecek "Dünya Arı Günü" etkinlikleriyle arıların ve diğer tozlayıcıların insanlık ve
dünyamız için taşıdıkları önemin hatırlanması, bu konuda bir ayrıcalık oluşturulması ve bu
etkinliklerle Birleşmiş Milletler 2030 gündeminde tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
başarılmasına da katkı sağlayan biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına dikkat çekilmesinin
hedeflendiği belirtilerek, imkanlar dahilinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

Ek: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nm Yazısı (2 Sayfa)

T.C.
GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı :43531645-821,07-E.286633 26.01.2018
Konu : Dünya Arı Günü Hakkında
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE
(Dumlupınar Bulvarı No.252 Eskişehir Yolu 9.km ÇANKAYA / ANKARA)

Arıcılık, sadece tarımsal ve kırsal bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda bitkilerin
polinasyonuna sağladıkları katkılarla birlikte, ekosistcmin devamlılığı için de son derece önemli bir
faaliyettir. Bununla birlikte kırsaldan kente göçün önlenmesine katkı sağlayarak, kadınlardan, genç
ve yaşlılara kadar geniş bir yelpazede çiftçilerin uğraşı alanı olabilecek bir ekonomik faaliyete
dönüşmektedir.
Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç farklı biyocoğrafik bölgenin
kesişme noktasında yer alan ülkemiz, üçte biri endemik olan yaklaşık 12.000 tür bitki çeşitliliğine
ev sahipliği yapmakta ve yüz bin tonun üzerinde bal üretimiyle Dünya'd a Çin'den sonra ikinci
sırada yer almaktadır. Dünyada bilinen ballı bitkiler florasının %75'ine sahip olan ülkemiz aynı
zamanda dünya çam balı üretiminde %90'lara varan oranla en büyük payı almaktadır.
Bal arısı gen çeşitliliğiyle de Dünyada önemli ve büyük bir gen merkezi konumunda olan
ülkemizde arıcılıkla ilgili faaliyetlerin güçlendirilmesine ve üreticilerin arıcılıkla ilgili
bilinçlendirilmesine Bakanlık olarak büyük önem vermekte, bal kalitesini korurken, bal üretimini
artırmak ve modernize etmek amacıyla teşvik ve hibeler yoluyla arıcılık sektörü desteklenmektedir.
Yukarıda bahsedilen veriler ve bilgiler doğrultusunda, arıcılık sektöründeki ağırlığımız ve
potansiyelimiz göz önünde bulundurulduğunda sektörün uluslararası arenada da geliştirilmesine
yönelik çalışmalara ülke olarak önemli ölçüde destek vermekteyiz. Bu girişimlerden biri olan ve
Slovenya öncülüğünde başlatılan 20 Mayıs tarihinin "Diinya Arı Giinii" ilan edilmesi hususu;
Bakanlığımızca özellikle ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığından itibaren, tarihinde ilk defa
Türkiye ev sahipliğinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin sorumluluğunda ve
Bakanlığımız işbirliği ile İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondıa Dünya Kongresi'ne kadar çeşitli
uluslararası platformlarda desteklenmiştir.
Sonuç olarak, Slovenya ile birlikte, aralarında ülkemizin de bulunduğu 115 ülkenin ortak
sunuculuğunda, 20 Mayıs tarihinin "Dünya Arı Günü" ilan edilmesine yönelik karar tasarısı, 20
Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Her yıl 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek "Dünya Arı Günü" etkinlikleriyle, arıların ve
diğer tozlayıcıların insanlık ve dünyamız için taşıdıkları önemin hatırlanması ve bu konuda bir
farkındalık oluşturulması ayrıca düzenlenecek bu etkinliklerle Birleşmiş Milletler 2030
Gündeminde tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılmasına da katkı sağlayan
biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.

Dünya Arı Gününe ilişkin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ilgili hedef kitle ve
kamuoyuna yönelik farkındalığın artırılması ve imkanlar dahilinde çeşitli etkinliklerin
düzenlenmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Esin NACAR
Bakan a.
Genel Müdür V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi
Çad'da Yatırım İmkanları
Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL