.: Dünya Arı Günü

2018-03-05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden
Birliğimize intikal eden 26.01.2018 tarih ve 286633 sayılı yazıda; Ülkemizin de aralarında bulunduğu
115 ülkenin ortak sunuculuğunda, 20 Mayıs tarihinin "Dünya Arı Günü" ilan edilmesine yönelik karar
tasarısının 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edildiği,
her yıl düzenlenecek "Dünya Arı Günü" etkinlikleriyle arıların ve diğer tozlayıcıların insanlık ve
dünyamız için taşıdıkları önemin hatırlanması, bu konuda bir ayrıcalık oluşturulması ve bu
etkinliklerle Birleşmiş Milletler 2030 gündeminde tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
başarılmasına da katkı sağlayan biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına dikkat çekilmesinin
hedeflendiği belirtilerek, imkanlar dahilinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

Ek: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nm Yazısı (2 Sayfa)

T.C.
GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı :43531645-821,07-E.286633 26.01.2018
Konu : Dünya Arı Günü Hakkında
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE
(Dumlupınar Bulvarı No.252 Eskişehir Yolu 9.km ÇANKAYA / ANKARA)

Arıcılık, sadece tarımsal ve kırsal bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda bitkilerin
polinasyonuna sağladıkları katkılarla birlikte, ekosistcmin devamlılığı için de son derece önemli bir
faaliyettir. Bununla birlikte kırsaldan kente göçün önlenmesine katkı sağlayarak, kadınlardan, genç
ve yaşlılara kadar geniş bir yelpazede çiftçilerin uğraşı alanı olabilecek bir ekonomik faaliyete
dönüşmektedir.
Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç farklı biyocoğrafik bölgenin
kesişme noktasında yer alan ülkemiz, üçte biri endemik olan yaklaşık 12.000 tür bitki çeşitliliğine
ev sahipliği yapmakta ve yüz bin tonun üzerinde bal üretimiyle Dünya'd a Çin'den sonra ikinci
sırada yer almaktadır. Dünyada bilinen ballı bitkiler florasının %75'ine sahip olan ülkemiz aynı
zamanda dünya çam balı üretiminde %90'lara varan oranla en büyük payı almaktadır.
Bal arısı gen çeşitliliğiyle de Dünyada önemli ve büyük bir gen merkezi konumunda olan
ülkemizde arıcılıkla ilgili faaliyetlerin güçlendirilmesine ve üreticilerin arıcılıkla ilgili
bilinçlendirilmesine Bakanlık olarak büyük önem vermekte, bal kalitesini korurken, bal üretimini
artırmak ve modernize etmek amacıyla teşvik ve hibeler yoluyla arıcılık sektörü desteklenmektedir.
Yukarıda bahsedilen veriler ve bilgiler doğrultusunda, arıcılık sektöründeki ağırlığımız ve
potansiyelimiz göz önünde bulundurulduğunda sektörün uluslararası arenada da geliştirilmesine
yönelik çalışmalara ülke olarak önemli ölçüde destek vermekteyiz. Bu girişimlerden biri olan ve
Slovenya öncülüğünde başlatılan 20 Mayıs tarihinin "Diinya Arı Giinii" ilan edilmesi hususu;
Bakanlığımızca özellikle ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığından itibaren, tarihinde ilk defa
Türkiye ev sahipliğinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin sorumluluğunda ve
Bakanlığımız işbirliği ile İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondıa Dünya Kongresi'ne kadar çeşitli
uluslararası platformlarda desteklenmiştir.
Sonuç olarak, Slovenya ile birlikte, aralarında ülkemizin de bulunduğu 115 ülkenin ortak
sunuculuğunda, 20 Mayıs tarihinin "Dünya Arı Günü" ilan edilmesine yönelik karar tasarısı, 20
Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Her yıl 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek "Dünya Arı Günü" etkinlikleriyle, arıların ve
diğer tozlayıcıların insanlık ve dünyamız için taşıdıkları önemin hatırlanması ve bu konuda bir
farkındalık oluşturulması ayrıca düzenlenecek bu etkinliklerle Birleşmiş Milletler 2030
Gündeminde tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılmasına da katkı sağlayan
biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.

Dünya Arı Gününe ilişkin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ilgili hedef kitle ve
kamuoyuna yönelik farkındalığın artırılması ve imkanlar dahilinde çeşitli etkinliklerin
düzenlenmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Esin NACAR
Bakan a.
Genel Müdür V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Türkiye-Ürdiin Ortaklık Anlaşması'nın Feshi
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hk.
Taslak Ulusal Yeterlilik
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Avusturya Ziyareti
Türkiye Bursları 2019 Yılı Planlaması
Ülke Masaları Bülteni
BATUMi BUILD 2018 inşaat Malzemeleri, Teknoloji ve Gayrimenkul Uluslarası Fuarı
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı
Hindistan Sanayi Konfederasyonu - Ortaklık Zirvesi
2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hk.
TIR Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi
Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 6. Toplantısı Hazırlıkları
13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL