.: ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş hk

2018-02-26
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.02.2018 tarihli bir yazıda, ülkemizin Tehlikeli
Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) 22 Mart
2010 itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) ve C Eki olan
Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik'e (RID) ise 1
Haziran 1985 itibariyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığı
belirtilmektedir.
Aynı yazıda, ADR Anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlulaştırılması amacıyla
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların
taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma
Grubu Toplantıları (WP.15/AC.l) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 12-16 Mart
2018 tarihlerinde Bern'de düzenlenecek olan söz konusu toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki
konularda Birliğimizin görüşleri talep edilmektedir:
- Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC. 1/2018/01 e),
sınıf 1 (patlayıcı) maddelerin taşımacılığında kullanılan ambalajların işaretlemesinde
5.2.1.5 hükmünde "taşıma faaliyetinin yapıldığı ülkeler arasında başka bir anlaşma söz
konusu olmadığında, işaret... en az bir veya daha fazla dilde, bu dillerden birinin
Fransızca, Almanca veya İngilizce birinde olmalıdır" (RID için ilaveten İtalyanca
eklenmektedir) şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir.
- Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.l/2018/02e),
4.1.6.8 hükmüne "Eğer valfler, taşıma sırasında yerinde kalacak başka bileşenler ile
donatılmış ise (örneğin, adaptör veya tutma aygıtı) bunlar da değerlendirmeye/incelemeye
tabi olacaktır." Eklenmesi teklif edilmektedir.
- Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından sunulan öneride
(ECE/TRANS/WP. 15/AC. 1/2018/03e), Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Birimi
(DOT) tarafından onaylanan basınçlı kapların taşınmasına ilişkin; ilgili onay belgelerinin
muadil kabul edilmesi, periyodik muayenelerinde, dolum oranlarında vs ADR/RID/ADN
hükümlerinin uygulanmasına dair ilave hükümler eklenmesi teklif edilmektedir.
- Polonya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC. 1/2018/06e),
6.8.2.6.l'deki tabloda yer alan EN 14025:2013 ve EN 14025:2013 + A12016
standartlarında atıfta bulunulan EN ISO 15614-1:2017 standardında kaynak prosedür
testlerinin hangi seviyesinin kullanılması gerektiğiyle ilgili görüş talep edilmektedir.
- Birleşik Krallık tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC. 1/2018/08e),
6.8.2.5.l'e ve alt başlıklarına yeni üretilen tanklar için revize şablonların eklenmesi teklif
edilmektedir.

- Uluslararası Vagon Sahipleri Birliği (UIP) tarafından sunulan öneride
(ECE/TRANS/WP.15/AC. 1/2018/09e), tanklara yapılan tamir, bakım ve kaynak gerektiren
uygulamalarda kaynak kalitesini vb işlemlerin kontrol ve onayını verecek otoritenin/yetkili
kurumların belirlenmesini içeren bir hükmün 6.8.2.1.23 altına eklenmesi teklif
edilmektedir.
- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından sunulan öneride
(ECE/TRANS/WP.15/AC. 1/2018/10e), tehlikeli mal taşıyan şoförlerin yenileme
eğitimlerinin bir kısmının çevrim içi (uzaktan) gerçekleştirilebilmesi için ADR 8.2.2.5.2 ve
8.2.2.5 hükümlerine ekleme yapılması teklif edilmektedir.
- Fransa Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/1 le),
RID/ADR 6.8.5.1.2 (a)'da değişiklik yapılmak suretiyle, dondurulmuş sıvılaştırılmış
gazların taşımacılığında kullanılan tankların üretiminde kullanılan malzemelere ostenitliferritli
paslanmaz çeliğin eklenmesi teklif edilmektedir.
- Fransa Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.l/2018/12e), 0.5
bar basıncını aşmayan tanklarda uygulanan (6.8.2.6.1'e göre) EN 13094 standardı ile ilgili
olarak söz konusu standardın revizyonunun yapıldığı ve ADR 2019'a yetişmeyeceği göz
önüne alınarak, bu standarda ilişkin belirli teknik şartların ADR/'RID'a eklenmesi teklif
edilmektedir.
- Avrupa Aerosol Federasyonu (FEA) tarafından sunulan öneride (Inf.5), 62615'deki
50°C'de izin verilen azami iç basıncın 1,32 Mpa'dan (13,2 bar) l,5Mpa (15 bar) olacak
şekilde değiştirilmesi teklif edilmektedir.
- Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından yapılan öneride (Inf.12), RID/ADR/ADN Bölüm
6.2'deki 84/525/EEC, 84/526/EEC ve 84/527/EEC numaralı Avrupa Birliği Direktiflerine
yapılan atıfların metinden çıkarılması teklif edilmektedir.
Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi
dokümanlara https://www.unece.org/trans/main/dgdb/acl/acl2018.htmi adresinden, resmi
olmayan dokümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac 1 /infl 20318.html
adresinden ulaşılabilmektektedir.
Bilgilerini ve Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili
Odanız görüşünün en geç 2 Mart 2018 tarihine kadar Birliğimize yazılı ve e-posta yoluyla
(ahmet.karakas@,tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
MEŞHED- 2. Milli Üretim - İran Ürünleri Fuarı
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Gürcistan'da ADR uygulaması hk
DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme hk
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018 hk.
Atık Yönetimi Uygulaması
Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı
Nijerya - Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği
9.Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL