.: Satış Belgesi Süre Uzatımı Hk.

2018-02-07
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve
Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca süre uzatım işlemine ve 2018 yılı
için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerine ilişkin 45346265-355.01.02/248816
sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK:
1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Yazısı (2 Sayfa)

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 45346265-355.01.02/248816
Konu : Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ilgili hükümleri
doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tütün mamulü ve alkollü içki
satışı yapanlar adına Satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevleri Bakanlığımıza
devredilmiştir.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 14'üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2017 tarihi
itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak - Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı
süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.
İlgili mevzuatı kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan
perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk
belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının
ardından Bakanlığımız il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde
gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.
Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi
yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması
mümkün olmayacak ve satıcıların mevçutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye
etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti
halinde 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para
cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan
ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.
Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi
geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel
mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.
Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış
belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgeler, 1 Mayıs 2019 tarihine kadar
dolaşımda bulunacaktır.
Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvurulan Bakanlığımız il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul
edilmeye devam edilecek olup, 13/01/20)8 tarihli ve 30300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2018
yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri yazımız ekinde yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ile Birliğinize bağlı odaların bilgilendirilmesini rica ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EK: 2018 Yılı belge bedelleri (1 sayfa)

2018 YILI İÇİN BELİRLENMİŞ YENİ BELGE ve SÜRE UZATIM İŞLEMİ
BEDELLERİ
a) TOPTAN SATIŞ BELGELERİ:
Tüm mahallerde 5.750 TL
b) PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 300 TL
2) İlçe merkezlerinde 210 TL
3) Diğer mahallerde 75 TL
c) AÇIK İÇKİ SATIŞ BELGELERİ:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.240 TL
2) Diğer mahallerde 480 TL
d) NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ SUNUM UYGUNLUK BELGELERİ:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.035 TL
2) Diğer mahallerde 2.760 TL


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
İran Mahan Air Havayolları Hk.
Ufa AgroComplex Fuarı
Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya
Cidde Ticaret Odası Başkanı Yardımcısı ile Görüşme
SIAL Interfood 2018 Fuarı
Pakistan'da gerçekleştirilecek etkinlikler
25. Tiran Uluslararası Fuarı
İran'daki Fuarlar Hk.
Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri Evariste Ndayishimiye ile Toplantı
BMGK Irak Yaptıranlar Listesinin Güncellemesi
Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL