.: Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP)

2018-02-07
İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 5 Şubat 2018 tarihli elektronik posta
İlgide kayıtlı elektronik postada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nrn Gümrük Eşya Takip ve Analitik
Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan
program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği
vurgulanmaktadır.
Bahsi geçen program hakkındaki detaylı bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nrn
https://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-getapp
adresinden temin edilebilmektedir.

Buna ilaveten, ilişikte bir örneği sunulan ve Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki
"TOBB Birimleri" altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü
başhğmdaki"Duvurdar,Yhttps://wvvw.tobb.org.tr/Sayfalar/Detav.php?rid=2617&lst=Duyurularlistesi) kısmından da ulaşılabilecek bilgi notunun, Odanız üyesi ilgili firmalar ile ivedilikle paylaşılması ve
programın etkin kullanımının sağlanması hususlarında gereğini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

1- Bilgi notu (2 sayfa)

Birliğimizin Kıymetli Mensubu,
Ticaret dünyasının ve Birliğimizin en önemli paydaşlarından olan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığımızın, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans
Programı (GET-APP) adıyla yepyeni bir Sistemi hayata geçirmiş
olduğunu müjdelemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Küresel rekabette zaman ve lojistik maliyetlerle en sık karşılaşan
ticaret aktörleri olarak bizlere bu Sistem sayesinde eşsiz bir hizmet
sunulmuş oldu. Bu sistem üzerinden ihraç veya ithal ettiğimiz eşyanm
nerede olduğu, hangi işlemlerinin bitirildiği, hangi işlemler için
beklediği, bu işlemlerin ne kadar zamanda tamamlandığı, kalan işlemlerin
ne kadar zaman alacağı gibi bilgilere internet bağlantısı olan herhangi
bir bilgisayardan veya cep telefonunuzdan ücretsiz olarak
erişebileceksiniz.
Bu Sistem sayesinde, gümrüklerdeki işlemleri, her adımı başından
sonuna kadar anlık olarak izleyebilecek ve etkin bir performans
değerlendirmesi gerçekleştirebileceğiz. Firmamızın, taşıyıcımızın, liman
idaresinin, gümrük müşavirimizin, gümrük idaresi ve eşyanın hareketi
sürecinde rol alan bütün kurum ve kuruluşların işlemleri ne zaman ve ne
kadar sürede yaptığını doğrudan görebileceğiz. Bunun yanında,
önümüzdeki dönemde bu sistem sayesinde firma bazında yıllık
performansımızı da ölçme imkanına sahip olacağız.
Ayrıca, ihracat veya ithalat işlemlerinde zaman kaybına ve çeşitli
maliyetlere yol açan işlemleri de kolayca teşhis edebileceğiz. Yani bu
Sistem hem dış ticaret lojistik sürecini ve gümrüklerdeki işlerimizi
şeffaflaştırarak kolaylaştıracak hem de maliyetlerimizi düşürecek
birçok yeni projenin de tetikleyicisi olacaktır.
Bu Sistem, arzu ettiğimiz şekilde dış ticaret işlemlerinin şeffaf, hesap
verebilir, performans ve hedef odaklı bir yapıya geçişini daha da
hızlandıracaktır. Bu sistem sayesinde dış ticaret işlemlerinde bir uçtan
diğer uca takip edilebilirliği artırma, bütün işlemlerin daha hızlı, kolay,
ucuz ve emniyetli yürütülmesini sağlama amacına bir adım daha
yaklaşılmaktadır.
Gerek pilot dönemde gerekse tüm Türkiye'de uygulamanın başlatıldığı 2
Kasım 2017'den sonraki dönemde Sistemi kullanan üyelerimiz, Sistem
sayesinde iç lojistik süreçlerinde saatlerle ifade edilen tasarruf
sağladıklarını da ifade ederek memnuniyetlerini bildirmektedirler.

Sistemle ilgili daha fazla bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın web
sayfasında, 2017/12 sayılı Genelgesinde ve ekinde yer alan kullanım
kılavuzunda mevcuttur.
Sistem'den faydalanmak isteyen kullanıcı adaylarının bürokratik
işlemlerle uğraşmadan asgari koşulları sağlamaları gözetilmiştir.
Özellikle Bakanlığın elektronik veri tabanları arasında yer alan Merkezi
Sicil Kayıt Sistemi (MERSÎS) ve Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi
(YKTS) vasıtası ile başvuru sürecinin olabildiğince kağıtsız yürütülmesi
hedeflenmiştir. Artık MERSİS'te kayıtlı firmaların sahipleri, ortakları
veya tanımlı yetkilileri gümrüğe gitmeden online olarak kullanıcı kodu
alarak da eşyasının sürecini takip edebilmektedir.
Birliğimiz üyesi siz değerli dış ticaret erbabı, sanayicileri ve iş
adamlarının bu yeni Sistemden aktif olarak yararlanmasını arzu ediyor,
bu sistemin bir an önce aktif ve etkin kullanıcısı olmanızı bekliyoruz.
Bu Sistemi etkin ve aktif olarak kullanmanın süre ve maliyetler olarak
işlemlerinize pozitif etkiler yapacağını biliyoruz. Ayrıca Sistemin daha
fazla geliştirilmesi için Genel Sekreterliğimize gerekse Gümrük ve
Ticaret Bakanlığımıza ileteceğiniz değerli fikirleri önemsiyoruz.
Sistemin, tüm kullanıcılara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sınav Sonuçları
iran'daki Fuarlar Hk.
Enflasyonla Mücadele Programı
Macaristan-Türkiye İş Forumu
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler
TÜBİTAK ın l9109/20l8 tarih ve l85038 sayıIı yazısı.
Türkmenistan'da Enerji Projeleri Konferansı 16 Ekim 2018
TOBB ETÜ SEM Online Eğitim Programları Hk
AgroWorld 2018, Hindistan
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
İran Mahan Air Havayolları Hk.
Ufa AgroComplex Fuarı
Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL