.: Çin/ Yeni Vize Uygulaması Hk

2018-01-09
İlgi: Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 29.12.2017 tarihli ve 46473657-724.01,01-E. 142119 sayılı
yazı.
İlgide kayıtlı yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yer
alan 25 Aralık 2017 tarihli duyuruya atfen, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı
ile Türkiye'den Çin'e yönelik yapılacak vize başvuru işlemlerinde internet sistemine geçildiği, evize
uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir uygulamaya
gidildiği belirtilmektedir.
Yazıda, yeni vize uygulaması kapsamında ÇHC Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenen ve
hazırlık çalışmaları sürdürülen ekteki listede yer alan kurum ve kuruluşların Çin'e yönelik vize
işlemlerinin hızlandırılabilmesini teminen istisnai uygulamalar getirildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, ÇHC'ye yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M
tipi vize temin sürecinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede özetle, ÇHC Ankara
Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyelikleri ile
firmalarda çalıştıklarını ispatlayanlardan onaylı davet mektubu talep edilmeyecek; bunun yerine
sadece ÇHC'de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubunun yeterli olacağı
belirtilmektedir.
Birliğimizce ekte yer alan listenin daha kapsamlı bir şekilde oluşturulması için Bakanlık nezdinde
girişimlerde bulunulmuştur.
Bilgilerinizi, konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

not: ilgili yazı aşağıda ekli dosyada mevcuttur.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
yaz?.
 .: En Son Eklenen Duyurular
Oda/Borsa'ya kayıtlı işyerlerinde kullanılan otomatik ve otomatik olmayan tartı aletleri hk.
Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Ölçme Sistemleri ile İlgili Periyodik Muayene İşlemleri
Kıymetli Yan Ürün Satış İhalesi
Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği 2018. Toronto
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması
Cezayir İthalat Yasaklan ve Gümrük Vergilerinde Artış
Yemeklik Kültür Mantarı' çalıştayı
Türkiye - ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu
Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddelerin Alımları.
Çin/ Yeni Vize Uygulaması Hk
Yönetmelik Taslağı hk
Afrika Ekonomik Forumuna Davet
Kenya'dan Maden İthalatı
Yurt İçi Fuar Hk.
Kuzey Irak-İnşaat Malzemelerinde Uygunluk Belgesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL