.: Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

2017-12-20
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi
Hakkındaki 2017/48 nolu Tebliğ 07.12.2017 tarih ve 30263 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili 2017 yılı Uygulama Rehberi Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün
internet sayfasında bulunmaktadır.
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hibe programı hakkında üyelerinizin ve
potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.

Osman AKMAN
İlçe Müdürü

------
Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
Oda/Borsa'ya kayıtlı işyerlerinde kullanılan otomatik ve otomatik olmayan tartı aletleri hk.
Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Ölçme Sistemleri ile İlgili Periyodik Muayene İşlemleri
Kıymetli Yan Ürün Satış İhalesi
Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği 2018. Toronto
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması
Cezayir İthalat Yasaklan ve Gümrük Vergilerinde Artış
Yemeklik Kültür Mantarı' çalıştayı
Türkiye - ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu
Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddelerin Alımları.
Çin/ Yeni Vize Uygulaması Hk
Yönetmelik Taslağı hk
Afrika Ekonomik Forumuna Davet
Kenya'dan Maden İthalatı
Yurt İçi Fuar Hk.
Kuzey Irak-İnşaat Malzemelerinde Uygunluk Belgesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL