.: Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı

2017-12-21
TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA
ÇARŞAMBA
Firmamız ; Ulaştırma , Denizcilik vo Haberleşme Bakanlığının Tehlike mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün verdiği yetki doğrultusunda 'Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanlığı Kurumu' faaliyeti yürütmektedir.
Faaliyet Bölgemiz ilgili Bakanlığın direktilleri doğrultusunda IX.uncu bölgeyi kapsamaktadır. Bu
bölgeye; Çorum, Samsun, Amasya, Sinop ve Ordu illeri girmektedir. Firmaların isteği doğrultusunda
diğer illere de şube açabilir,
24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli maddelerin Karayolu ile
Taşınması Hakkındaki Yönetmelik" gereği Tehlikeli Maddeleri, gönderen, dolduran, taşıyan,
paketleyen, boşaltan, alan, depolayan firmalar; ya kendileri "Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı"
istihdam etmek ya da bu hizmeti ilgili Bakanlık adına veren "Tehlikeli maddi:* Güvenlik danışmanlığı
Kurumu" ndan hizmet almak mecburiyetindedir.
MA DDK 33 - ( 1 ) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin.
ADR Bölüm 1.8..Vte yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam
etmesi veya tehlikeli nıadde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
Konu ile ilgili tlmıa olarak siz değerli iş adamlarına bu konuda bilgi vermek ,faaliyet
alanlarını ,sektör dağılımlarını anlalmak .yükümlülüklerinizi ve hizmet almayı düşündüğünüz
veya içerinizde istihdam eden TMDG uzmanından neler istemeniz gerektiğini
(zorun _ .siz değerli firma yetkileri ile tanışmayı planlamaklayı/.Firmamıza
değerli vaktinizden bir saatlik bir zaman ayırabilirdeniz sizi bilgilendirip cezai duruma
düşmekten ve doğru hizmet almanıza yardımcı olmakları memnun olacağız.

UN TMCDK Danışmanlık Ltd. Şirketi
0364 700 14 44 - 0533 629 13 33
ÇORUM /Merkez
Ulukavak Malı.Osmancık Cad.no:232


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
Oda/Borsa'ya kayıtlı işyerlerinde kullanılan otomatik ve otomatik olmayan tartı aletleri hk.
Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Ölçme Sistemleri ile İlgili Periyodik Muayene İşlemleri
Kıymetli Yan Ürün Satış İhalesi
Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği 2018. Toronto
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması
Cezayir İthalat Yasaklan ve Gümrük Vergilerinde Artış
Yemeklik Kültür Mantarı' çalıştayı
Türkiye - ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu
Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddelerin Alımları.
Çin/ Yeni Vize Uygulaması Hk
Yönetmelik Taslağı hk
Afrika Ekonomik Forumuna Davet
Kenya'dan Maden İthalatı
Yurt İçi Fuar Hk.
Kuzey Irak-İnşaat Malzemelerinde Uygunluk Belgesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL