.: Endüstriyel Atık Yönetim Planı

2017-12-15
ilgi : 06.11.2017 tarihli ve 51475790-145.01-E. 13601 sayılı yazı.
Bilindiği üzere Atık Yönetim Planı çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak
amacıyla hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı ifade etmekte olup;
atık üreticisi Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak atık yönetim planını hazırlayarak il
müdürlüğüne sunmak, yenilenmesi gereken atık yönetim planlarını yenileyerek onay almakla
yükümlüdür.
Bu doğrultuda Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi
ve onaylanmasında uygulanacak esaslar ile Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı
yenilenerek Bakanlığımız ilgi (a) yazısı ile İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.
Yenilenen Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı (2 sayfa) ile bu planların hazırlanması
ve değerlendirilmesi esasları (1 sayfa) Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün web
sitesi " Güncel Belgeler- Atık Yönetimi" bölümünde yayınlanmakta olup; söz konusu
değişiklik hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
Akkuyu Nükleer Santrali Yerli Tedarik hk.
Soysal İnovasyon Yaz Okulu
BIA Yatırım Forumu - Gürcistan
Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu
Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi
Ana-Dil: Türkçe Projesi
The Investor Road Map Zambia 2018
A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Dünya Arı Günü
Kuşak ve Yol 3. Zirvesi
15. Municipalika Uluslararası Şehircilik Sergi ve Konferansı
İran Menşe İspat Belgesi
Pakistan 3. Yapı, İnşaat ve Ev Gereçleri Uluslararası İş Konferansı ve Sergisi
Sıfır Atık Projesi
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL