.: Endüstriyel Atık Yönetim Planı

2017-12-15
ilgi : 06.11.2017 tarihli ve 51475790-145.01-E. 13601 sayılı yazı.
Bilindiği üzere Atık Yönetim Planı çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak
amacıyla hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı ifade etmekte olup;
atık üreticisi Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak atık yönetim planını hazırlayarak il
müdürlüğüne sunmak, yenilenmesi gereken atık yönetim planlarını yenileyerek onay almakla
yükümlüdür.
Bu doğrultuda Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi
ve onaylanmasında uygulanacak esaslar ile Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı
yenilenerek Bakanlığımız ilgi (a) yazısı ile İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.
Yenilenen Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı (2 sayfa) ile bu planların hazırlanması
ve değerlendirilmesi esasları (1 sayfa) Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün web
sitesi " Güncel Belgeler- Atık Yönetimi" bölümünde yayınlanmakta olup; söz konusu
değişiklik hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile Borç Yapılandırma Hakkında
Tehlikeli Madde Taşımacılığı /ADR
Cezayir İthalat Yasakları
6. İİT Helal Expo 2018
Tehlikeli Madde Taşımacılığı /ADR
MEŞHED- 2. Milli Üretim - İran Ürünleri Fuarı
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Gürcistan'da ADR uygulaması hk
DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme hk
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL