.: Endüstriyel Atık Yönetim Planı

2017-12-15
ilgi : 06.11.2017 tarihli ve 51475790-145.01-E. 13601 sayılı yazı.
Bilindiği üzere Atık Yönetim Planı çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak
amacıyla hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı ifade etmekte olup;
atık üreticisi Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak atık yönetim planını hazırlayarak il
müdürlüğüne sunmak, yenilenmesi gereken atık yönetim planlarını yenileyerek onay almakla
yükümlüdür.
Bu doğrultuda Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi
ve onaylanmasında uygulanacak esaslar ile Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı
yenilenerek Bakanlığımız ilgi (a) yazısı ile İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.
Yenilenen Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı (2 sayfa) ile bu planların hazırlanması
ve değerlendirilmesi esasları (1 sayfa) Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün web
sitesi " Güncel Belgeler- Atık Yönetimi" bölümünde yayınlanmakta olup; söz konusu
değişiklik hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
Oda/Borsa'ya kayıtlı işyerlerinde kullanılan otomatik ve otomatik olmayan tartı aletleri hk.
Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Ölçme Sistemleri ile İlgili Periyodik Muayene İşlemleri
Kıymetli Yan Ürün Satış İhalesi
Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği 2018. Toronto
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması
Cezayir İthalat Yasaklan ve Gümrük Vergilerinde Artış
Yemeklik Kültür Mantarı' çalıştayı
Türkiye - ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu
Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddelerin Alımları.
Çin/ Yeni Vize Uygulaması Hk
Yönetmelik Taslağı hk
Afrika Ekonomik Forumuna Davet
Kenya'dan Maden İthalatı
Yurt İçi Fuar Hk.
Kuzey Irak-İnşaat Malzemelerinde Uygunluk Belgesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL