.: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

2017-11-30
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Birliğimize
gönderilen 21.11.2017 tarihli ve 57017886-204.99-E.5857497 sayılı yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;
işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi
tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,
sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti
sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün,
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde
ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü,
uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike
sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları
provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden
https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program
çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve
meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı
belirtilerek üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu
2018 Çin Uluslararası İthalat Fuarı
ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları Hakkında
TOBB ”Nitelikli Öğretmen Yetiştirme konulu 6.Eğitim Kongresi
Cosme programı kapsamında İnsan Kaynakları Eğitimi
Ankara - Fildişi Sahilleri Keşfetme Günleri Konferansı
Çarşamba OSB Yatırımcı Ön Talep Formu
Fildişi Sahilindeki yatırım koşulları ve sektörlere göre iş fırsatları
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi Sempozyumu
İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında.
ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları hk.
Pazara Giriş Uygulamaları
International Agri-Food Netvvork Adlı Oluşumun Talebi
İFAT 2018 Uluslararası Atık Su, Arıtma Sistemleri, Katı Atık, Geri Dönüşüm Sistemleri ve Araç Üstü Ekipmanlar Fuarı
Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL