.: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

2017-11-30
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Birliğimize
gönderilen 21.11.2017 tarihli ve 57017886-204.99-E.5857497 sayılı yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;
işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi
tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,
sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti
sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün,
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde
ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü,
uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike
sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları
provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden
https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program
çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve
meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı
belirtilerek üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri Evariste Ndayishimiye ile Toplantı
BMGK Irak Yaptıranlar Listesinin Güncellemesi
Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı
Bosna Hersek/ 25. Uluslararası ZEPS 2018 Fuarı
Karadağ, Budva'da düzenlenecek İnşaat Fuarı
Saraybosna Helal Fuarı
Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları
Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TUSIAD TS2)
Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi
7143 Sayılı Kanun Hk.
ST Veri Analizi Projesi
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı
Alacak Sigortasının Tanıtımı Hk.
A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL