.: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

2017-11-30
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Birliğimize
gönderilen 21.11.2017 tarihli ve 57017886-204.99-E.5857497 sayılı yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;
işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi
tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,
sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti
sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün,
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde
ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü,
uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike
sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları
provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden
https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program
çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve
meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı
belirtilerek üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
BASIS Soft Expo 2018 Fuarı
Kenya'da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler
Türkiye-Bangladeş KEK 5. Dönem I Toplantısı
İthalat Denetim Rehberleri
İran - Gülistan Fuarı Hk.
Sanayi Sicil Belgesi
Hindistan Ticaret Heyeti
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2018
Samsun İçin Okuma Vakti Etkinliği
Türkiye'nin Kadın Gücü Samsun Buluşması
Rusya Eylem Planı
Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması
İhracatın Finansmanında Türk Eximbaıık Bilgilendirme Toplantısı
islam Kalkınma Bankası
Irak Yatırım Forumu

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL