.: İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında.

2017-11-15
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,
"İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı
içinde toplanarak çalışmalarım yürütmektedir.
Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon
toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların
Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sımfı Değişikliğine İlişkin Başvuru
Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi
gerekmektedir. Tehlike Smıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna
www.tobb.org.tr/MaliveSosvalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.
Üyelerinize duyurulması ve taleplerin Oda/Borsanız vasıtası ile yazılı olarak Birliğimize, elektronik
ortamda mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunda gereğini rica ederim Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu
2018 Çin Uluslararası İthalat Fuarı
ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları Hakkında
TOBB ”Nitelikli Öğretmen Yetiştirme konulu 6.Eğitim Kongresi
Cosme programı kapsamında İnsan Kaynakları Eğitimi
Ankara - Fildişi Sahilleri Keşfetme Günleri Konferansı
Çarşamba OSB Yatırımcı Ön Talep Formu
Fildişi Sahilindeki yatırım koşulları ve sektörlere göre iş fırsatları
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi Sempozyumu
İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında.
ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları hk.
Pazara Giriş Uygulamaları
International Agri-Food Netvvork Adlı Oluşumun Talebi
İFAT 2018 Uluslararası Atık Su, Arıtma Sistemleri, Katı Atık, Geri Dönüşüm Sistemleri ve Araç Üstü Ekipmanlar Fuarı
Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL