.: İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında.

2017-11-15
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,
"İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı
içinde toplanarak çalışmalarım yürütmektedir.
Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon
toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların
Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sımfı Değişikliğine İlişkin Başvuru
Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi
gerekmektedir. Tehlike Smıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna
www.tobb.org.tr/MaliveSosvalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.
Üyelerinize duyurulması ve taleplerin Oda/Borsanız vasıtası ile yazılı olarak Birliğimize, elektronik
ortamda mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunda gereğini rica ederim Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri Evariste Ndayishimiye ile Toplantı
BMGK Irak Yaptıranlar Listesinin Güncellemesi
Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı
Bosna Hersek/ 25. Uluslararası ZEPS 2018 Fuarı
Karadağ, Budva'da düzenlenecek İnşaat Fuarı
Saraybosna Helal Fuarı
Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları
Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TUSIAD TS2)
Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi
7143 Sayılı Kanun Hk.
ST Veri Analizi Projesi
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı
Alacak Sigortasının Tanıtımı Hk.
A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL