.: İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında.

2017-11-15
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,
"İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı
içinde toplanarak çalışmalarım yürütmektedir.
Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon
toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların
Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sımfı Değişikliğine İlişkin Başvuru
Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi
gerekmektedir. Tehlike Smıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna
www.tobb.org.tr/MaliveSosvalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.
Üyelerinize duyurulması ve taleplerin Oda/Borsanız vasıtası ile yazılı olarak Birliğimize, elektronik
ortamda mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunda gereğini rica ederim Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
BASIS Soft Expo 2018 Fuarı
Kenya'da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler
Türkiye-Bangladeş KEK 5. Dönem I Toplantısı
İthalat Denetim Rehberleri
İran - Gülistan Fuarı Hk.
Sanayi Sicil Belgesi
Hindistan Ticaret Heyeti
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2018
Samsun İçin Okuma Vakti Etkinliği
Türkiye'nin Kadın Gücü Samsun Buluşması
Rusya Eylem Planı
Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması
İhracatın Finansmanında Türk Eximbaıık Bilgilendirme Toplantısı
islam Kalkınma Bankası
Irak Yatırım Forumu

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL