.: İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında.

2017-11-15
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,
"İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı
içinde toplanarak çalışmalarım yürütmektedir.
Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon
toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların
Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sımfı Değişikliğine İlişkin Başvuru
Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi
gerekmektedir. Tehlike Smıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna
www.tobb.org.tr/MaliveSosvalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.
Üyelerinize duyurulması ve taleplerin Oda/Borsanız vasıtası ile yazılı olarak Birliğimize, elektronik
ortamda mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunda gereğini rica ederim Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018 hk.
Atık Yönetimi Uygulaması
Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı
Nijerya - Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği
9.Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi
İlan ve Reklam Vergisi
Teminat Bulunamayan Riskler
Belt and Road Summit: From Theory to Pratice" başlıklı Konferans
Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi
Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL