.: İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında.

2017-11-15
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,
"İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı
içinde toplanarak çalışmalarım yürütmektedir.
Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon
toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların
Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sımfı Değişikliğine İlişkin Başvuru
Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi
gerekmektedir. Tehlike Smıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna
www.tobb.org.tr/MaliveSosvalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.
Üyelerinize duyurulması ve taleplerin Oda/Borsanız vasıtası ile yazılı olarak Birliğimize, elektronik
ortamda mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunda gereğini rica ederim Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sınav Sonuçları
iran'daki Fuarlar Hk.
Enflasyonla Mücadele Programı
Macaristan-Türkiye İş Forumu
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler
TÜBİTAK ın l9109/20l8 tarih ve l85038 sayıIı yazısı.
Türkmenistan'da Enerji Projeleri Konferansı 16 Ekim 2018
TOBB ETÜ SEM Online Eğitim Programları Hk
AgroWorld 2018, Hindistan
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
İran Mahan Air Havayolları Hk.
Ufa AgroComplex Fuarı
Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL