.: International Agri-Food Netvvork Adlı Oluşumun Talebi

2017-11-13
İlgi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 31.10.2017 tarihli ve 43531645-622.01-
E.2677108 sayılı yazısı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında, BM Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) Gıda Güvenliği Komitesi'nin 44. Toplantısı (CFS44)'nın 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde
Roma'da FAO merkezinde düzenlendiği belirtilmektedir. Söz konusu toplantıya Bakanlık
personelinin yanında Roma Büyükelçiliğimizden de katılım sağlandığı ifade edilmektedir.
CFS 44. Toplantısında, gıda güvenliği alanındaki paydaşlar bağlamında, özel sektörün gıda israfı
ve kaybının önlenmesiyle ilgili rolüne de işaret edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, Dışişleri
Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, toplantı kapsamında CFS'nin Özel Sektör
Mekanizması'nın sekretaryası görevini yürüten International Agri-Food Netvvork adlı oluşum
tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde CFS44'e katılan ülkelerin resmi yetkilileri ve özel sektör
temsilcileri için bir akşam yemeğinin verildiği bildirilmektedir.
Söz konusu etkinliğe Roma Büyükelçiliğimizin katılım sağlamış olduğu, verilen akşam
yemeğinde anılan oluşumun Başkanı Donald Moore'un üretim, işleme ve depolama süreçlerinde
gıda israfı ve kayıplarını en aza indirgemek için FAO üyesi ülkelerdeki özel sektör kuruluşlarıyla
irtibat kurmak ve birlikte çalışmak istediklerini belirttiği, katılımcılardan, bahsekonu isteklerinin
ülkelerindeki özel sektör kuruluşlarına iletilmesi hususunda yardım talep ettiği bildirilmektedir.
Anılan oluşum hakkında ayrıntılı bilgiye www.agrifood.net adresinden ulaşılabilmekte olup,
üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla.

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
BASIS Soft Expo 2018 Fuarı
Kenya'da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler
Türkiye-Bangladeş KEK 5. Dönem I Toplantısı
İthalat Denetim Rehberleri
İran - Gülistan Fuarı Hk.
Sanayi Sicil Belgesi
Hindistan Ticaret Heyeti
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2018
Samsun İçin Okuma Vakti Etkinliği
Türkiye'nin Kadın Gücü Samsun Buluşması
Rusya Eylem Planı
Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması
İhracatın Finansmanında Türk Eximbaıık Bilgilendirme Toplantısı
islam Kalkınma Bankası
Irak Yatırım Forumu

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL